Witamy w Strefe Użytkownika

Stefa Użytkown­ika stwor­zona została z myślą o pomocy przyszłym i aktu­al­nym Klien­tom Car­olina Fleet Man­age­ment.
 

Obsługa techniczna

Assistance

Ubezpieczenia

Opony

Jesteś Klien­tem i chcesz się zal­o­gować?
Zadz­woń aby dowiedzieć się więcej (+48 22) 492 56 80

Panel Klienta

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA